Home page Current research interests Recent publications Full list of publications Current grants Recent collaboration Slovak academy of sciences

DIABGENE

Ý VSTÚPTE Ý
  01048
DIABGENE

GENETICKÉ PRÍČINY PORUCHY SLUCHUOspravedlňujeme sa, na stránke sa práve pracuje.

Ak máte podozrenie na výskyt monogénovej poruchy sluchu u pacientov vo Vašej ambulancii, kontaktujte prosím pracovníkov DIABGENE.
DIABGENE - kontakty:
Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)